Ce învaţă un copil prin terapia ABA ?


=> Demonstratii terapeutice


Eforturile copiilor ºi ale terapeuþilor sunt mari, dar ºansele de reuºitã sunt pe mãsurã. Copilul autist învaþã prin terapia ABA sã:

- rãspundã la nume ºi cerinþelor celor din jur, sã facã contact vizual;

- mãnânce independent, sã foloseascã toaleta independent;

- vorbeascã sau sã comunice într-un mod accesibil lui, sã-i imite pe copii sau pe adulþi în acþiunile lor;

- recunoascã ºi sã numeascã obiectele din jur, persoanele, acþiunile, emoþiile etc;

- înþeleagã cauzalitatea ºi funcþionalitatea lucrurilor;

- scrie ºi sã citeascã, sã-ºi exprime adecvat emotiile, sã se joace adecvat vârstei lui, singur sau cu ceilalþi copii;

- povesteascã propriile experienþe sau pe ale altora.
Comportamentele agresive, neadecvate ºi autostimulãrile vor fi diminuate ca intensitate, duratã ºi numãr. În terapie, copilul va învãþa cã toate actele lui au anumite consecinþe, pozitive sau negative, fapt care va duce la scãderea comportamentelor neadecvate ºi creºterea celor pozitive.

Un program de terapie ABA se desfaºoarã pe termen lung. Poate dura un an, doi sau trei - sau chiar toatã viaþa - copilul trebuind sã lucreze între 4 ºi 8 ore zilnic.

Succesul terapiei depinde de vârsta la care a fost început programul, gradul de afectare al copilului - spectrul autismului fiind foarte larg, consecvenþa cu care se aplicã programul ºi continuitatea lui, atât în terapie cât ºi în familie, la gradiniþã sau la ºcoalã.

Existã ºi alte terapii

Alte terapii sunt ABC, PECS ºi TEACCH, precum s,i metodele terapeutice Macquire, MIFNE, terapia de tip PEX sau TICI, terapia hiperbaricã.

ABC este o variantã a terapiei comportamentale aplicate ABA. Aceastã terapie se bazeazã pe ABA, dar atunci când intervin blocaje se adapteazã copilului, þinând cont de tendinþele acestuia.

PECS (Picture Exchange Communication System) este un sistem de comunicare bazat pe schimbul de imagini, dezvoltat de A. Bondy si L. Frost, special pentru copiii care nu au dobândit sistemul verbal de comunicare.

Un copil care nu vorbeºte la vârsta de 4 - 5 ani are nevoi complexe de comunicare care nu mai pot fi intuite de pãrinþi.

Neputând vorbi, copiii au nevoie sã fie ajutaþi sã comunice, iar acest sistem vine în ajutorul comunicãrii ºi limbajului punând la dispoziþia copilului imagini care conþin lucrurile de care copilul are nevoie: apã, mâncare, dulciuri, jucãrii, toaletã, "mi-e somn", "mã doare ceva".

Copilul este învãþat ce semnificã fiecare imagine ºi cum sã o foloseascã pentru a primi ceea ce doreºte, imaginile devenind astfel "cuvintele" copilului.
Terapia ajutã copilul sã comunice prin intermediul pictogramelor.

Copilul are o carte de benzi cu scai. Pentru început este învãþat sã dea cartonaºul cu un pahar atunci când vrea sã bea apã.

Dupã substantive care denumesc obiecte, sunt introduse adjective, verbe, locuri, astfel copilul poate alcãtui propoziþii punând mai multe pictograme cap la cap.

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children) este o terapie care încearcã sã dezvolte la nivel maxim potenþialul de comunicare ºi autonomie al fiecãrui copil.

TEACCH nu este un sistem de învãþare, ci un sistem de management comportamental care oferã mai multã predictibilitate pentru un copil autist ºi mai multã cooperare din partea lui.

TEACCH reprezintã un mod de organizare a programului zilnic, lucru ce reduce angoasa persoanelor autiste.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one